Stavba roku plzeňského kraje 2017 - pertnerem akce je společnost KREINER

zpět

Společnost KREINER se v letošním roce stala partnerem akce Stavba roku plzeňského kraje.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2017 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.